Maksim Tšurkin Õigusbüroo OÜ logo

Maksim Tšurkin Õigusbüroo OÜ

Väike-Rae tee 25/1-1 Rae Rae v Harju mk, 75310

 

Üldtelefon    5097668 

 

maksim@mtlaw.ee
menetlus@mtlaw.ee
mtlaw.ee

 

Firma juht: Maksim Tšurkin

 

Tööajad
E-R9:00-18:00

 

Õigusabi. Juriidilised teenused. Õigusteenused. Kaugnõustamine. Tõlketeenused.
- õigusalane nõustamine
- kaitsmine väärteo- ja kriminaalasjades kohtueelses menetluses ja kohtus
- esindamine kohtus tsiviil- ja haldusasjades
- esindamine täitemenetluses ning töövaidlus- ja üürikomisjonis
- hagiavalduste, kaebuste ja vastuste koostamine
- erinevate lepingute, pretensioonide ja muude menetlusdokumentide koostamine
- maksekäsu kiirmenetlus
- perekondlikud vaidlused, abielu lahutamine, elatis, ühisvara jagamine, hooldusõigus
- laimuga seotud vaidlused
- äriühingute asutamine ja likvideerimine
- kriminaalõigus
- väärteoõigus
- tsiviilõigus
- haldusõigus
- võlaõigus
- perekonnaõigus
- tööõigus
- asjaõigus
- pankrotiõigus
- pärimisõigus
- lepinguõigus
- äriõigus
- sünkroon ja järeltõlge erinevatel üritustel
- kirjalik tõlge
- dokumenditõlge
- tehnikatõlge ehk tehniline tõlge, IT- tekstide tõlkimine, kodulehtede tõlge
- meditsiinitõlge
- õigustõlge
- turundustõlge

Юридические услуги. Дистанционное консультирование. Услуги перевода.
- юридическое консультирование
- защита в делах о проступке и в производстве по уголовным делам на досудебном следствии и в суде
- представительство в суде по гражданским и административным делам
- представительство в исполнительном производстве, в комиссии по трудовым спорам и в комиссии по найму
- составление исковых заявлений, жалоб и ответов
- составление различных договоров, претензий и иных процессуальных документов
- ускоренное производство по платёжному поручению
- семейные споры, расторжение брака, алименты, раздел общего совместного имущества, право попечения
- споры по клевете
- учреждение и ликвидация коммерческих объединений
- уголовное право
- деликтное право
- гражданское право
- административное право
- обязательственное право
- семейное право
- трудовое право
- вещное право
- банкротное право
- наследственное право
- договорное право
- коммерческое право
- синхронный и последовательный перевод на различных мероприятиях
- письменный перевод
- перевод документов, технический перевод, большую часть которого составляют переводы инфо- технологической тематики, переводы сайтов
- медицинский перевод
- юридический перевод
- маркетинговый перевод
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud