Arengukoolitused OÜ logo

Arengukoolitused OÜ

Laanetiigi Pahtpää Räpina v Põlva mk, 64217

 

Ene Tigas    5255982 

 

info@arengukoolitused.ee
arengukoolitused.ee

 

Firma juht: Ene Tigas

 

COACHING eesti ja vene keeles
- individuaalne coaching
- meeskonna coaching
Coaching silmast-silma kohtumisena või soovikorral ka veebi teel (olemas tehnika, et kõik sujuks parimal moel)
KOOLITUSED ORGANISATSIOONIDELE
- kommunikatsioon organisatsioonis
- meeskonnatöö
- koostöö ja koosloome
- organisatsioonikultuur ja väärtused
- väärtuspõhine juhtimine
KOOLITUSED HARIDUSASUTUSTELE eesti ja vene keeles
- õpetajatele
- õpetajate abidele
- suhtlemine
- enesekehtestamine
- kommunikatsioon organisatsioonis
- meeskonnatöö
- koostöö ja koosloome
- koostöö lapsevanematega
- hoolekogu roll koostöös haridusasutusega
- pikaajalised arenguprogrammid
VÄÄRTUSARENDUS
- organisatsioonikultuur ja väärtused
- väärtuspõhine juhtimine
- väärtuspõhine ja õppijakeskne haridusasutus
JUHID, ÕPPEJUHID
- sisehindamise analüüsi koostamine ja sidususe loomine arengukavaga
- juhtimisoskused ja liidrikäitumine
- meeskondade ja/või asutuse juhi mentorlus
- enesekehtestamine
ÕPETAJATELE, ABIÕPETAJATELE, ASSISTENTIDELE, ÕPETAJA ABIDELE
- õpetaja abi kaasaegse õpikäsitluse rakendamist
- õpetaja abi kui oluline lüli rühmas, koolitus
- kombeõpetus ja eetika
- lapse õigused, laste väärkohtlemine
- lapse sotsiaalsete oskuste arendamine
- lapse arengu toetamine, eakohased päevategevused, loovtegevused
- suhtlemise alusoskused ja kommunikatsioon meeskonnas
- enesekehtestamine

Kõikidele koolitustele koostan individuaalse õppekava. Selleks kas kohtun silmast-silma, suhteleme veebis või siis telefonis. Organisatsioon annab sisendi - missugused on vajadused ja mis on koolituse eesmärk. Teen omapoolse pakkumise, millele saame veelkord üle vaadata, et saaks sisult parim koolituskava.

Koolitused toimuvad kokkuleppel kas kliendi valitud kohas või organiseerin selle mina ise.КОУЧИНГ на эстонском и русском языке.
- индивидуальный коучинг
- командный коучинг
Коучинг в форме личной встречи или, при желании в Интернете (есть метод, чтобы все прошло гладко)
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
- общение в организации
- командная работа
- сотрудничество и сотворчество
- организационная культура и ценности
- ценностное управление
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на эстонском и русском языках
- для учителей
- помощники учителей
- коммуникация
- напористость
- общение в организации
- командная работа
- сотрудничество и сотворчество
- сотрудничество с родителями
- роль попечительского совета в сотрудничестве с учебным заведением
- долгосрочные программы развития
ЦЕННОСТНЫЕ РАЗВИТИЕ
- организационная культура и ценности
- ценностное управление
- образовательное учреждение, основанное на ценностях и ориентированное на учащихся
РУКОВОДИТЕЛИ, СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
- подготовка внутренней оценки, анализ соответствия плану развития
- лидерские качества и лидерское поведение
- наставничество руководителей команды или агентства
- напористость
УЧИТЕЛЯМ, ПОМОЩНИКАМ УЧИТЕЛЕЙ
- реализация современного подхода к обучению с помощью преподавателя
- помощь учителя как важное звено в группе, обучении
- обычное обучение и этика
- права ребенка, жестокое обращение с детьми
- развитие социальных навыков ребенка
- поддержка развития ребенка, соответствующие возрасту дневные занятия, творческие занятия
- базовые коммуникативные навыки и командное общение
- напористость

Для всех занятий готовлю индивидуальную программу. Для этого я встречаюсь с лица в лицо, общаюсь онлайн или по телефону. Организация предоставляет информацию - каковы потребности и какова цель обучения. Я сделаю собственное предложение, которое мы можем еще раз рассмотреть, чтобы получить лучший план тренировок с точки зрения содержания.

Тренинги проходят по договоренности либо в месте, выбранном клиентом, либо организую я сама.
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud