TKS TEENUSED OÜ

Mäe-Härämäe Härämäe Rõuge v Võru mk, 66220

 

Taavi Koemets    55582789 

 

taavikoemets@gmail.com
tksteenused@gmail.com

 

Kaevetööd - pinnasetööd Võrumaal - Lõuna- Eestis. Võsagiljotiin Võrumaal.
- kaevetööd
- pinnasetööd
- mullatööd
- ehitusplatside ettevalmistus
- kuivenduskraavide rajamine
- tiikide rajamine
- tiikide puhastus (puhastamine)
- tiigid, kraavid
- tiikide ja kraavide kaevamine
- tiigi servade puhastamine
- kraavide kaevamine
- ehitistele drenaažisüsteemide ehitustööd
- joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd
- pumplate, septikute, mahutite ja biopuhastite paigaldus
- veetrasside ehitus
- kanalisatsioonitrasside ehitus
- sadevee drenaažitrasside ehitus
- sademeveesüsteemide ehitus
- drenaažitorustikud
- survekanalisatsioon
- soojuspumba kollektorite paigaldus
- kanalisatsiooni ehitus
- maakollektorite paigaldus
- kanalisatsiooni ehitus
- soojuspumbad
- teede, parklate ehitus - pinnase silumine
- imb- ja filterväljakute rajamine
- metsa ülestöötlemine
- võsagiljotiin
- giljotiin
- võsagiljotiin suurtelt aladelt
- võsagiljotiin põllumaalt, kraavidelt ja metsasihtidelt
- võsaraie
- võsalõikus
- võsalõikus põllu- ja heinamaalt, kraavidelt, teeäärtest, metsasihtidelt ja mujalt
- lage võsaraie
- valik võsaraie
- valgustus võsaraie
- harvendus võsaraie
- kraavide võsast puhastamine
- teeäärte võsast puhastamine
- kinnistute võsast puhastamine
- elektriliinialuste võsast puhastamine
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud