Alkranel OÜ logo

Alkranel OÜ

Riia 15B Tartu, 51010

 

Telefon (kontor)    7366676 
Telefon (Elar Põldvere)    5289197 
Telefon (Alar Noorvee)    5540579 
Telefon (Kristjan Karabelnik)    5039010 

 

info@alkranel.ee

 

Firma juht: Alar Noorvee

 

Tööajad
E-R9:00-17:00

 

Keskkonnaalased konsultatsioonid ning keskkonnatehnoloogiate alane nõustamine
Veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimine ning projektide ekspertiiside teostamine
Reoveepuhastite projekteerimine ning projektide ekspertiiside teostamine
Sadeveesüsteemide projekteerimine
Arengukavade ja planeeringute ning keskkonnastrateegiate teostamine
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade ning finantsplaanide teostamine
Jäätmekavade ja finantsplaanide teostamine
Üldplaneeringute, detailplaneeringute ja teemaplaneeringute koostamine ning analüüsimine
Kaartide koostamine ja täiendamine ning LIDAR kõrgusandmete töötlemine
Keskkonnauuringute teostamine
Vee- ja jäätmemajandusalane nõustamine (uuringud, koolitused ja analüüsid)
Jäätmehoolduseeskirjade koostamine
Põhja- ja pinnaveeuuringute (sh joogivesi) teostamine ning - seire
Heit- ja reoveeuuringud (sh reostuskoormuse analüüsid) teostamine ning –seire
Reoveesette uuringud ja proovide võtmine pinnasest
Keskkonnaõiguse seire (internetikogumik „Keskkonnaõigus“) teostamine
Keskkonnategevuskava või keskkonnaaruannete koostamine
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Keskkonnamõju hindamise (KMH) läbiviimine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine
Keskkonnamõju või strateegilise keskkonnamõju eelhindamise läbiviimine
Kitsenduste analüüsimine ja arendustegevuse nõustamine
Keskkonnaluba - vee erikasutusloa taotluse koostamine
Keskkonnaluba - jäätmeloa ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine
Keskkonnaluba - välisõhu saasteloa taotluse koostamine
Keskkonnakompleksloa (IPPC) taotluse koostamine
Hankedokumentide koostamine ja ettevalmistamine
Rahastustaotluste ettevalmistamine (sh KIK)
Teostatavus- ja tasuvusuuringute (sh finantsanalüüsid) koostamine
Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine

ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ; СТРОИТЕЛЬСТВО;
Образование - наука; Проектирование; Надзор; Исследования - лаборатории;
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud