Infotelefon 16366 tõestab vajalikkust

Viimasel viiel aastal on teabeotsijad hakanud infotelefonide asemel järjest enam kasutama. internetiotsingut. See on tingitud interneti kasutamise võimalusest igal pool ja igal ajal, aga suurel määral ka infotelefonide järjest kasvavast kõnehinnast. Tahame infotelefoni kui mugava teabe saamise võimaluse taas inimesteni viia ja seepärast tõime oktoobri alguses turule uue 0-eurose minutihinnaga infotelefoni 16366.

Esmapilgul võib idee tunduda vildakas. Teab ju igaüks, et tasuta lõunaid ei ole. Kes siis telefonineiudele palga maksab? Tegelikult maksab palga klient ehk reklaamiandja, kes tahab, et tema kohta avaldataks rohkem andmeid kui lihtsalt aadress ja telefoninumber. Sellega kaasneb ka parem positsioneering nii veebis kui ka infotelefonis.

Kahel esimesel tegevuskuul järjest tõusnud kõnede arv on tõestanud sellise infotelefoni vajalikkust. Inimesed on tänaval kõndides või autoroolis (kindlasti käed-vabad-seadmega) hakanud taas infotelefoni kasutama. Hästi on reageerinud ka reklaamiandjad, kes on aru saanud teenuse heast hinna ja kvaliteedi suhtest klientide leidmisel.

Kuhu edasi?

Juba esimesel tegevuskuul edestas 16366 infotelefon kõnede arvult enamikku tasulisi infotelefone. Seega on kaunis reaalne ületada 2011. aastal kõnede arvult ka senist turuliidrit, kelle kõnehind koos sideteenuse tasuga läheneb juba 20 kroonile.

16366.ee-s olevate ettevõtete parema leitavuse tagamiseks Google’is, Netis ja teistes otsingumootorites kasutatakse parimat oskusteavet.

Kokkuvõttes pakub 16366 oma reklaamiandjatele väga hea kontaktihinnaga ja otse kliendini viivat teenust. Tänu nende suurele hulgale on järjest infomahukam ka andmebaas, mis võimaldab infovajajal teavet veelgi operatiivsemalt kätte saada.

Last, but not least

Meie jaoks on omaette väärtus töötaja ehk hea tööatmosfäär ja sõbralik kollektiiv. Motiveeritud töötaja, kas või väiksema kasumi hinnaga, on 16366 teadlik strateegia. Kliendihalduse OÜ võib seda endale lubada, sest Eesti kapitalil põhineval ettevõttel puuduvad laenud ja üleöö rikastuda soovivad investorid. Selline suhtumine peegeldub ka kliendisuhetes, andes lisaks tuntavale kasule tunde, et ta on oodatud.

Olete oodatud kasutama ja liituma!

Eesti Ekspress 9. detsember 2010