TEENUS > Jäätmekäitlus Tartus

  • Fekto OÜ

  • Raua 22 Tartu | Tel: 5588811
  • Kanalisatsioonitorustike ja kaevude puhastus, ummistuste likvideerimine - kanalisatsioonitorustike survepesu - kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine - fekaalide vedu, fekaalivedu - sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine - pumpamistööd - välistrasside läbipesu - rasvakaevude puhastamine --- www.fekto.ee
  • Kuusakoski AS Tartu teenindusplats

  • Teguri 53 Tartu | Tel: 13660
  • Vanametalli (vanaraud) kogumine, ost, töötlemine, müük, käitlemine Musta metalli (teras, malm) ja värvilise metalli (alumiinium, vask, pronks, messing, tina, plii) kokkuost Metallkonstruktsioonide lammutamine, lammutusteenus, demonteerimisteenused, demontaaž (lahti võtmine), renoveerimisteenus --- www.kuusakoski.ee