Lemminkäinen Eesti AS Lõuna osakond logo

Lemminkäinen Eesti AS Lõuna osakond

Rebase 23a Tartu, 51013

 

Üldtelefon    7472890 
Faks    7472891 

 

Teedeehitus
Teedeehitus ja korrashoid, asfaltbetooni tootmine, märgistustööd
Teede, tänavate, platside remont ja ehitus
Liiklussõlmede, lennujaamade ehitus ja remont
Projektijuhtimine insenertehniliste tööde tegemisel
Asfaltbetooni ja filleri tootmine
Raudteede ehitus ja remont, raudtee rajatiste ehitus ja remont
Teedeehitus materjalide (liiv ja kruus) kaevandamine
Teede projekteerimine
Liiklusmärkide ja -viitade tootmine ning paigaldamine
Teede, tänavate, parklate, platside ja spordirajatiste markeerimine värvi, pritsplastiku ja termoplastikuga
Geotehnilised ehitustööd (sh vaiatööd, pinnase süvastabiliseerimine, terasest sulundseinte ehitus, lõikuvvaiadest tugiseinte ehitus, pinnaseankrute rajamine, mikrovaiade rajamine, olemasolevate vundamentide toestamine. Kaasnevad pinnasetööd).
Betoonrajatiste ehitus.
lõhketööd, lõhkamine
confalt, densifalt
remix
novaflex
viadukt, tunnel


Road construction and maintenance, producing asphalt concrete, road marking works
Repairs and construction of roads, streets and squares
Repairs and construction of traffic nodes, airports
Project management for technical engineering works
Producing asphalt concrete and filler materials
Railway construction
Mining road construction materials (sand and gravel)
Road marking
Producing and installing traffic signs and direction signs
Marking roads, streets, parking facilities, squares and sports facilities with paint, sprayed plastic and thermal plastic
Geotechnical construction works (incl. piling, deep-stabilising soil, installing steel closure walls, installing support walls made of piles, installing soil anchors, installing micropiles, supporting existing foundations; accompanying soil works)
Building concrete constructions


Строительство дорог и содержание их в порядке, производство асфальтобетона, разметочные работы
Ремонт и строительство дорог, улиц, площадок
Строительство и ремонт транспортных узлов, аэропортов
Проектирование при выполнении инженерно-технических работ
Производство асфальтобетона и филлера
Строительство железной дороги
Дорожное строительство, добыча материалов (песок и гравий)
Проектирование дорог
Производство и установка дорожных знаков и указателей
Маркировка дорог, улиц, парковок, площадок и спортивных сооружений краской, спрей-пластиком и термопластиком
Геотехнические строительные работы (в том числе, свайные работы, стабилизация грунта углубления, строительство шпунтовых стен из стали, строительство подпорных стен из пересекающихся свай, возведение грунтовых анкеров, сооружение микросвай, укрепление имеющихся фундаментов. Сопутствующие грунтовые работы.
Строительство бетонных сооружений
Vaata ka:
Firma andmed on muutunud? Anna meile teada.

Kosmeetika e-pood

Tarbimislaenud

Kiirlaenud

SMS laenud